Príjemné popoludnie

Nechceme byť platený za účasť, ale za postoj.

21

March

2019