Príjemné popoludnie

Chopiť sa príležitosti neznamená o nej iba hovoriť.

15

December

2017