Príjemné popoludnie

Chopiť sa príležitosti neznamená o nej iba hovoriť.

23

January

2019