Do you need help?

BOZP Technik

Popis pracovnej pozície

•  Vypracovanie základnej dokumentácie a pravidiel pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“),
• návrh politiky BOZP a program jej realizácie,
• registra rizík pre všetky činnosti vykonávané zamestnancami;
• systém pre poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, 
• bezpečnostno-technických predpisov;
• zásad a postupov v prípade výskytu nežiaducich udalostí (pracovný úraz)
• metodické usmerňovanie zamestnancov.
• Zisťovanie a hodnotenie rozborov príčin vzniku úrazov a nežiaducich udalostí, posudzovanie faktorov práce a vypracovávanie dokumentácie
• Spolupráca s komisiou BOZP, zástupcami zamestnancov pre BOZP, pracovnou zdravotnou službou, so štátnym odborným dozorom nad bezpečnosťou práce, orgánmi na ochranu zdravia ai.
• Školenia o ochrane pred požiarmi,
• spracovanie, aktualizovanie dokumentácie – Požiarna identifikačná karta, požiarny štatút organizácie, požiarne poplachové smernice a požiarne evakuačné plány a ostatnú dokumentáciu ochrany pred požiarmi 
• kontrolná činnosť – zápisy v Požiarnej knihe (min. 1 x 3 mesiace), požiarne uzávery,
• poradenská činnosť v oblasti PO,
• určovať v spolupráci s vedúcimi pracovníkmi miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.

Informácie o pracovnej pozícii

Ponúkaný plat

Od 1400 Euro + bonus v závislostí od vedomostí a skúseností

Pracovný pomer

  • Plný úväzok

Možný termín nástupu

ASAP

Pracovný režim

Jednozmenná prevádzka

Požiadavky k pracovnej pozícii

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

  • Vysokoškolské II. stupňa
  • Vysokoškolské III. stupňa

Vzdelanie v odbore

Bezpečnosť a ochrana zdravia 

Prax

2 roky

Jazykové zručnosti

  • Anglický jazyk - Mierne pokročilý

Kancelárske programy

  • Microsoft Excel - Pokročilý
  • Microsoft PowerPoint - Pokročilý

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• VŠ technického zamerania, 2. stupeň – odbor Bezpečnosť a ochrana zdravia (študijný program Integrovaná bezpečnosť)
• platné Osvedčenie o odbornej spôsobilosti ABT/BT
• platné Osvedčenie o odbornej spôsobilosti TPO
• MS Office a Internet
•flexibilita, precíznosť, zodpovednosť, samostatnosť, komunikatívnosť, rozhodnosť, tímovosť

Spoločnosť

Názov spoločnosti

c2i s.r.o.

Popis spoločnosti

c2i is a high technology company designing, engineering, producing and marketing advanced composites (carbon, Kevlar and glass-fibre) products for industries such as motorsport, premium automotive, aerospace, defense, satellite communication, motorcycle and industrial. c2i also produces large models and tools - the machine park includes a 6 x 3 x 1.5m 5-axis milling machine, 3 axis milling machine, LECTRA cutter, large 3D Carl Zeiss measuring machine and autoclave. 100% of our products are exported to Western Europe where c2i has sales offices and agents.

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti

  • Automobilový priemysel, výroba dopravných prostriedkov
  • Strojársky priemysel

Miesto výkonu práce

  • Dunajská Streda

Send CV